Kardonbanan, Norrköping

Plats: Norrköping (Sweden)
Kund: Trafikverket och Norrköpings kommun
Budget: 348 380 000 kr (≈35Mill €)
Genomförandeperiod: Oct17-Juli2020

Omfattning:
Kardonbanan är en del av Ostlänken-projektet, som består av utvecklingen av en höghastighetskorridor mellan Södertälje (söder om Stockholm) och Linköping. Kardonbanan omfattar den nya sju kilometer långa elektrifierade järnvägslinjen som ansluter Åby station (norr om Norrköping) till Norrköpings hamn, där den ska anslutas till den nya höghastighetsjärnvägen. Syftet är bl.a att frigöra höghastighetskorridoren under denna sträcka så att tågtrafiken kan flyta obehindrat. För detta ändamål utfördes alla anläggningsarbeten för den 7 km dubbla järnvägsbanken samt installationen av 1,5 km nytt spår.

Detta krävde transport av mer än 550 000 m3 schaktmassor samt 30 000 m3 bergspräng. Projektet omfattade även sju nya broar; 3 järnvägsviadukter, 2 vägbroar och 2 cykelvägar. Broarna över Motala-floden sticker särskilt ut för sin tekniska och logistiska komplexitet, eftersom man kombinerade både maritima- och landresurser under konstruktionen. De består av två parallella broar med 3 spann och 100 meter däck som byggdes på plats.

Parrallellt med anläggningen av Kardonbanan har Norrköpings kommun rekonstruerat och breddat vägar med asfaltering av 25 000 m2 väg och 6 km nya cykelbanor. De nya vägarna bidrar till att man kan pendla till och från arbetsplatser i industriområdena Händelö och Malmölandet på ett säkrare och mer hållbart sätt.